Hóa học Lớp 9: Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại A và Fe vào dd HCl dư thì chỉ có Fe phản ứng với dd HCl, sau phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí ở đk

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại A và Fe vào dd HCl dư thì chỉ có Fe phản ứng với
dd HCl, sau phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí ở đktc.
a) Viết PTHH
b) Tính khối lượng và thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
ban đầu
c) Cho kim loại A phản ứng hết với khí Clo dư ở nhiệt độ cao tạo thành 13,5 g
muối clorua. Hãy xác định tên kim loại A., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 ngày 2022-06-15T22:03:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2
  b) nFe = nH_2 = $\frac{2,24}{22,4}$ = 0,1 mol 
  mFe =0,1 . 56 = 5,6 g
  %mFe = $\frac{5,6}{12}$ .100= 46,67%
  %mA = 100 – 46,67 = 53,33%
  c) mA = 12 – 5,6 = 6,4g
  Theo bảo toàn khối lượng:
  mCl_2 = mACl – mA
                 = 13,5 – 6,4 = 7,1 g
  nCl_2 = $\frac{7,1}{71}$ = 0,1 mol 
  Gọi hoá trị của A là x 
  2A +  Cl_2 →2 ACl_x 
  nA = 2nCl_2 = 0,2x mol 
  M_A = $\frac{6,4}{0,2x}$ = 32x g/mol
  Nếu x = 1 → M_A= 32 . 1 = 32 g/mol ( loại) 
  Nếu x = 2 → M_A = 32 . 2 = 64 g/mol ( chọn )
  Ta có M_A = 64 g/mol, A hoá trị II và không phản ứng với HCl
  → A là Cu
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. Giải đáp:
   a)%$m_{Fe}$=46,6%
  %$m_{A}$=53,4%
  c)Cu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Pthh:A+HCl-> ×
  Fe+2HCl->FeCl_2+H_2↑
  b)
  $n_{H_{2}}$=$\dfrac{2,24}{22,4}$=0,1 mol
  Theo pthh:$n_{Fe}$=$n_{H_{2}}$=0,1 mol
  $m_{Fe}$=0,1.56=5,6 g
  $m_{A}$=12-5,6=6,4 g
  %$m_{Fe}$=$\dfrac{5,6}{12}$.100%=46,6%
  %$m_{A}$=100-46,6=53,4%
  c)
  Pthh:2A+xCl_2->2ACl_x
  Áp dụng định luật bảo $toàn$ KL
  $m_{Cl_{2}}$+$m_{A}$=$m_{ACl_{x}}$
  <=>$m_{Cl_{2}}$=13,5-6,4=7,1 g
  $n_{Cl_{2}}$=$\dfrac{7,1}{35,5.2}$=0,1 mol
  $M_{A}$=$\dfrac{6,4}{0,1}$=64 đvc
  Vậy kim loại A là Cu
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )