Hóa học Lớp 9: Câu 2: Những chất phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) vào ô có phản ứng: NaOH KCl Na2CO3 BaCl2 AgNO3

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 2: Những chất phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) vào ô có phản ứng:
NaOH KCl Na2CO3
BaCl2
AgNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-06-15T21:29:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + 2AgN{O_3} \to A{g_2}O + {H_2}O + 2NaN{O_3}\\
  KCl + AgN{O_3} \to KN{O_3} + AgCl\\
  N{a_2}C{O_3} + BaC{l_2} \to 2NaCl + BaC{o_3}\\
  N{a_2}C{O_3} + 2AgN{O_3} \to 2NaN{O_3} + A{g_2}C{O_3}\\
  BaC{l_2} + 2AgN{O_3} \to Ba{(N{O_3})_2} + 2AgCl
  \end{array}\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )