Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau : a/ Dệt tơ tằm thành vải b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua

Question

Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau :
a/ Dệt tơ tằm thành vải
b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua
c/ Bật bếp ga thấy cháy sáng và trên nóc bếp có hơi nước
d/ Đun sôi nước canh thấy ở nắp canh có các giọt nước
Hiện tượng vật lí – hiện tượng hoá học lần lượt là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-19T09:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ Dệt tơ tằm thành vải : Hiện tượng vật lí
  -> Không có chất mới xuất hiện
  b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua : Hiện tượng vật lí
  -> Chất mới là rượu loãng bị chua
  c/ Bật bếp ga thấy cháy sáng và trên nóc bếp có hơi nước : Hiện tượng hóa học
  -> Có hơi nước bay lên (dấu hiệu nhận biết)
  d/ Đun sôi nước canh thấy ở nắp canh có các giọt nước : Hiện tượng hóa học
  -> Có hơi nước bay lên (dấu hiệu nhận biết)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ Dệt tơ tằm thành vải    
  -> Hiện tượng vật lý vì đây là biến đổi hình dạng :”) 
  b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua  
  ->Hiện tượng hoá học vì có chất khí bốc lên (PƯ)
  c/ Bật bếp ga thấy cháy sáng và trên nóc bếp có hơi nước
  ->Hiện tượng hoá học vì có chất mới đc tạo ra   
  d/ Đun sôi nước canh thấy ở nắp canh có các giọt nước   
  ->Hiện tượng hoá học vì có chất mới được tạo ra

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )