Hóa học Lớp 8: tính thể tích (đktc) của a) 0,2 mol khí CH4 b)6,4 gram khí SO2

Question

Hóa học Lớp 8: tính thể tích (đktc) của
a) 0,2 mol khí CH4
b)6,4 gram khí SO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-19T03:27:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Thể tích của 0,2 mol CH_4 :
  V_{CH_4 (đktc)} = nxx22,4 = 0,2xx22,4 = 4,48 (lít) 
  b) Số mol của 6,4 gam SO_2 :
  n_{SO_2} = nm/M = {6,4}/{64} = 0,1 (mol)
  Thể tích của 0,1 mol SO_2 :
  V_{SO_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,1xx22,4 = 2,24 (lít)

 2. a)Thể tích khí CH_4 là:
           VCH_4(đktc)=n.22,4=0,2.22,4=4,48 (l)
  b)Số mol khí SO_2 là:
           nSO_2=\frac{m}{M}=\frac{6,4}{64}=0,1 (mol)
       Thể tích khí SO_2 là:
           VSO_2(đktc)=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l) 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )