Hóa học Lớp 8: Tính hóa trị của nguyên tố S trong các hợp chất sau: K2S, MgS, SO2, H2S.

Question

Hóa học Lớp 8: Tính hóa trị của nguyên tố S trong các hợp chất sau: K2S, MgS, SO2, H2S., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 41 phút 2022-06-04T17:15:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  K_2S
  ⇒I.2=a.1
  ⇒II=a
  Vậy S có hóa trị II 
  MgS
  ⇒II.1=a.1
  ⇒II=a
  Vậy S có hóa trị II
  SO_2
  ⇒a.1=II.2
  ⇒a=IV
  Vậy S có hóa trị IV
  H_2S
  ⇒2.I=1.a
  ⇒II=a
  Vậy S có hóa trị II 
  $\text{Shield Knight}$
   

 2. Vì K hóa trị I nên trong CT K2S,  S hóa trị II
  Vì Mg hóa trị II nên trong CT MgS S hóa trị II
  Vì O hóa trị II nên trong CT SO2 thì S hóa trị IV
  Vì H hóa trị I nên trong CT H2S thì S hóa trị II
  @bibihocbai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )