Hóa học Lớp 8: tìm CTHH của hợp chất chứa 50% lưu huỳnh về khối lượng biết khối lương mol của hợp chất là 64(g/mol)

Question

Hóa học Lớp 8: tìm CTHH của hợp chất chứa 50% lưu huỳnh về khối lượng biết khối lương mol của hợp chất là 64(g/mol), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-06-18T06:40:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  %O = 100 – 50 = 50%
  CTHH dạng chung : S_xO_y
  %S = {32.x}/{64}xx100% = 50%
  -> x=1
  %O = {16.y}/{64}xx100% = 50%
  -> y=2
  Vậy CTHH là : SO_2

 2. Giải đáp:
   \(SO_2\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hợp chất tạo bởi \(S\) có dạng \(S_xR_y\)
  Ta có:
  \({M_{{S_x}{R_y}}} = x{M_S} + y{M_R} = 32{\text{x}} + y{M_R} = 64\)
  \( \to \% {m_S} = \frac{{32{\text{x}}}}{{64}} = 50\%  \to x = 1\)
  \( \to yM_R=32 \to M_R=\dfrac{32}{y}\)
  Thoả mãn \(y=2 \to M_R=16 \to R:O\)
  Vậy hợp chất là \(SO_2\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )