Hóa học Lớp 8: số mol nguyên tử hiđrô có trong 36 khí metan (CH4) là

Question

Hóa học Lớp 8: số mol nguyên tử hiđrô có trong 36 khí metan (CH4) là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 3 tháng 2022-06-17T03:41:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol của 36 gam CH_4 :
  n_{CH_4} = m/M = {36}/{16} = 2,25 (mol)
  Trong CH_4 có :
  – 4 mol H
  => n_H = 4xxn_{CH_4} = 4xx2,25 = 9 (mol)

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Số mol 36 gam của CH$_{4}$ là : 
  n$_{CH_{4}}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{36}{16}$ = 2,25 (mol)
  – Trong khí metan (CH$_{4}$) có : 
  <=> 4 mol Hidro ( H ) 
  => n$_{H}$ = 4 × n$_{CH_{4}}$ = 4 × 2,25 = 9 (mol)
  #Chúcbanhoctot
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )