Hóa học Lớp 8: Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa $6.10^{23}$ phân tử (hoặc nguyên tử). Theo đề bài thì $0,6.10^{23}$ phân t

Question

Hóa học Lớp 8: Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa $6.10^{23}$ phân tử (hoặc nguyên tử). Theo đề bài thì $0,6.10^{23}$ phân tử các chất là số phân tử có trong 0,1 mol chất.
Giải thích câu này giúp mình ạ., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 ngày 2022-09-23T20:50:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  Số Avogadro (N) là : 6.10^{23}
  Số mol (n)= 0,1 (mol)
  Muốn tìm số mol từ 0,6.10^{23}, ta có :
  Số mol :
  n = { Số nguyên tử, phân tử}/{6.10^{23} = {0,6.10^{23}}/{6.10^{23}} = 0,1 (mol)
  Muốn tìm số nguyên tử, phân tử :
  N = n.6.10^{23} = 0,1.6.10^{23} = 0,6.10^{23}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  như ta đã biết công thức tính số mol theo số nguyên tử, phân tử là:
  n=$\frac{số nguyên tử, phân tử}{N}$
  trong đó:
  N là số avogadro là 6.$10^{23}$
  mà theo đề bài của bn cho thì có 0,6.$10^{23}$ số phân tử
  =>áp dụng công thức: n=$\frac{số nguyên tử, phân tử}{N}$
                                           =$\frac{0,6.10^{23}}{6.10^{23}}$ =0,1 (mol)
  CHÚC BN HC TỐT NHÉ :33333
  #Heinz Guderian

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )