Hóa học Lớp 8: Hàm lượng nguyên tố sắt lớn nhất trong các chất nào sau đây : FeS2 FeCO3 Fe2O3 Fe3O4 Cần gấp ạ!

Question

Hóa học Lớp 8: Hàm lượng nguyên tố sắt lớn nhất trong các chất nào sau đây :
FeS2 FeCO3 Fe2O3 Fe3O4
Cần gấp ạ!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 6 tháng 2022-06-20T23:17:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   +)
  M_[FeS_2]=Fe+2S=56+2.32=120g//mol
  %m_[Fe]=[56.100%]/[120]≈46,7%
  +)
  M_[FeCO_3]=Fe+C+3O=56+12+3.16=116g//mol
  %m_[Fe]=[56.100%]/[116]≈48,28%
  +)
  M_[Fe_2O_3]=2Fe+3O=2.56+3.16=160g//mol
  %m_[Fe_2]=[112.100%]/[160]=70%
  +)
  M_[Fe_3O_4]=3Fe+4O=3.56+4.16=232g//mol
  %m_[Fe_3]=[168.100%]/[232]≈72,4%
  Vậy trong Fe_3O_4 có hàm lượng sắt cao nhất 

 2. Giải đáp:
  Fe_3O_4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  %Fe=\frac{MFe.100%}{MFeS_2}=\frac{56.100%}{120}≈46,67%
  %Fe=\frac{MFe.100%}{MFeCO_3}=\frac{56.100%}{116}≈48,28%
  %Fe=\frac{MFe.100%}{MFe_2O_3}=\frac{112.100%}{160}=70%
  %Fe=\frac{MFe.100%}{MFe_3O_4}=\frac{168.100%}{232}≈72,41%  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )