Hóa học Lớp 9: Gang và thép là hợp kim của: (0.5 Điểm) A. nhôm với đồng. B. sắt với cacbon. C. cacbon với silic. D. sắt với nhôm

By Mỹ Thuận

Hóa học Lớp 9: Gang và thép là hợp kim của:
(0.5 Điểm)
A. nhôm với đồng.
B. sắt với cacbon.
C. cacbon với silic.
D. sắt với nhôm, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận