Hóa học Lớp 8: Đốt 14,2g Sắt trong 6,72 l khí O2 (ở đktc) thu được Oxit sắt từ (Fe3O4) a) Lập phương trình b)Sau phản ứng chất nào dư và số mol dư là

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt 14,2g Sắt trong 6,72 l khí O2 (ở đktc) thu được Oxit sắt từ (Fe3O4)
a) Lập phương trình
b)Sau phản ứng chất nào dư và số mol dư là bao nhiêu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 8 tháng 2022-04-19T14:16:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, PTHH: 
  Ta có: 
            
  b, Ta có tỷ lệ: 
  ->O2 dư, Fe hết
   
   
   

 2. a, PTHH: $\text{3Fe + $2O_{2}$ $\longrightarrow$ $Fe_{3}$$O_{4}$ }$
  Ta có: $\text{$n_{Fe}$ = $\dfrac{m}{M}$ = $\dfrac{14,2}{56}$ = 0,25 mol}$
            $\text{$n_{O_2}$ = $\dfrac{V}{22,4}$ = $\dfrac{6,72}{22,4}$ = 0,3 mol}$
  b, Ta có tỷ lệ: $\text{$\dfrac{n_{Fe}}{3}$ = $\dfrac{0,25}{3}$ < $\dfrac{n_{O_2}}{2}$ = $\dfrac{0,3}{2}$}$
  $\rightarrow$ $\text{$O_{2}$ dư, Fe hết}$
  $\rightarrow$ $\text{$n_{O_2}(p.ư)$ = $\dfrac{2}{3}$ . $n_{Fe}$ = 0,17 mol}$
  $\rightarrow$ $\text{$n_{O_2}(dư)$ = 0,3 – 0,17 = 0,13 mol}$
  $\text{#Kudo}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )