Hóa học Lớp 8: Độ tan của CuSO4 ở 30 độ C là 60. Nồng độ % của dung dịch này là: 30,5% 37,5% 75% 60%

Question

Hóa học Lớp 8: Độ tan của CuSO4 ở 30 độ C là 60. Nồng độ % của dung dịch này là:
30,5%
37,5%
75%
60%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 3 tuần 2022-06-04T12:56:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn B: $37,5$%
  Ở $30oC$, cứ $60g$ $CuSO_4$ tan trong $100g$ nước tạo thành $160g$ dung dịch $CuSO_4$  bão hòa.
  Vậy có $?(g)$ $CuSO_4$ tan trong $100g$ nước tạo thành $100g$ dung dịch $CuSO_4$  bão hòa.
  Nồng độ % của dung dịch này là:
  (60.100)/(160) $=37,5$%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )