Hóa học Lớp 8: (Cho Zn = 65, N = 14, O = 16) Trong 1 mol phân tử Zn(NO3)2 có số nguyên tử mỗi nguyên tố lần lượt là: A.1, 1, 3 B.1, 2, 3 C.0, 2, 3

Question

Hóa học Lớp 8: (Cho Zn = 65, N = 14, O = 16)
Trong 1 mol phân tử Zn(NO3)2 có số nguyên tử mỗi nguyên tố lần lượt là:
A.1, 1, 3
B.1, 2, 3
C.0, 2, 3
D.1, 2, 6, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 31 phút 2022-06-20T20:32:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong Zn(NO_3)_2 có :
  – 1 nguyên tử Zn
  – 2 nguyên tử N
  – 6 nguyên tử O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )