Hóa học Lớp 8: Cho Magiê tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric thu được 2,24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Tính khối lượng Mg cần dùng. B.

Question

Hóa học Lớp 8: Cho Magiê tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric thu được 2,24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
A. Tính khối lượng Mg cần dùng.
B. Tính khối lượng MgSO4 tạo thành.
Cho nguyên tử khối: Mg=24, H=1, S=32, O=16., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 7 ngày 2022-04-14T08:28:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n_{H_2} = $\frac{V}{22,4}$ = {2,24}/{22,4} = 0,1mol
  PTHH : Mg+H_2SO_4 → MgSO_4 + H_2
               1    :    1          :        1      :    1         (mol)
            0,1       0,1               0,1              0,1             (mol)
  a) m_{Mg} = n.M = 0,1.24 = 2,4g
  b) m_{MgSO_4}=n.m=0,1.(24+32+16.4) = 12g
   

 2. $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)\\ PTHH:Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2\\ a,n_{Mg}=n_{H_2}=0,1(Mol)\\ \Rightarrow n_{Mg}=0,1.24=2,4(g)\\ b,n_{MgSO_4}=n_{Mg}=0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{MgSO_4}=0,1.120=12(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )