Hóa học Lớp 8: cần gấp>< Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH4.Tính thể tích oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành(điều kiện tiêu chuẩn)

Question

Hóa học Lớp 8: cần gấp>< Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH4.Tính thể tích oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành(điều kiện tiêu chuẩn), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 23 phút 2022-06-16T20:01:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nCH4 = $\frac{1,12}{22,4}$ = 0,05 (mol)
  CH4 +  2O2 -> CO2 + 2H2O
      1        2          1            2
   0,05 -> 0,1       0,05
  VO2 = 0,1 . 22,4 =2,24 ( lit)
  VCO2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 ( lit)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH :
  CH_4 + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ CO_2 + 2H_2O
  n_{CH_4} = V/{22,4} = {1,12}/{22,4} = 0,05 (mol)
  Dựa theo phương trình, ta có :
  n_{O_2} = 2xxn_{CH_4} = 2xx0,05 = 0,1 (mol)
  -> V_{O_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,1xx22,4 = 2,24 (l)
  Dựa theo phương trình, ta có :
  n_{CO_2} = n_{CH_4} = 0,05 (mol)
  -> V_{CO_2 (đktc)} = nxx22,4 =0,05xx22,4 = 1,12 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )