Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng) a, Fe + O2—> Fe3O4 b, CO + O2 —> CO2 c, Al + Cl2 —> A

Question

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng)
a, Fe + O2—> Fe3O4
b, CO + O2 —> CO2
c, Al + Cl2 —> AlCl3
d, Na + H2O —> NaOH + H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-20T06:27:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 3Fe + 2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ Fe_3O_4
  b) 2CO + O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2CO_2
  c) 2Al + 3Cl_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2AlCl_3
  d) 2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2

 2. a.
  3Fe + 2O_2-> Fe_3O_4
  b.
  2CO + O_2 -> 2CO_2
  c.
  2Al + 3Cl_2 -> 2AlCl_3
  d.
  2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )