Hóa học Lớp 8: a. Lập công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi: Mg (II)và S (II); Al(III)và SO4 (II) b. Lập nhanh CTHH của những hợp chất tạo bởi:

Question

Hóa học Lớp 8: a. Lập công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi: Mg (II)và S (II); Al(III)và SO4 (II)
b. Lập nhanh CTHH của những hợp chất tạo bởi: N (IV)và O; Fe (II) và S, Ca và PO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-05-25T22:57:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A, Lập nhanh : MgS , Al2(SO4)3
  B, lập nhanh được: NO2 ,  FeS,Fe2S,Fe3S,Ca3(PO4)2

 2. a, Gọi công thức tổng quát là Mg_xS_y (x, y∈ NN *)
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  II.x=II.y
  => x/y = (II)/(II) = 2/2 = 1/1
  => {(x=1),(y=1):}
  Vậy CTHH cần tìm là MgS
  Gọi công thức tổng quát là Al_x(SO_4)_y (x, y∈ NN *)
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  III.x=II.y
  => x/y = (II)/(III) = 2/3
  => {(x=2),(y=3):}
  Vậy CTHH cần tìm là Al_2(SO_4)_3
  b,
  CTHH tạo bởi N và O là: NO_2
  CTHH tạo bởi Fe và S là: FeS
  CTHH tạo bởi Ca và PO_4 là: Ca_3(PO_4)_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )