Hóa học Lớp 8: A, Ba+O2 -> Bao B, KClO3 -> KCl + O2 C, Fe3O4+CO-> Fe+O2 D, Al+CuSO4-> Al2(SO4)3+Cu Cho biết tỉ lệ

Question

Hóa học Lớp 8: A, Ba+O2 -> Bao
B, KClO3 -> KCl + O2
C, Fe3O4+CO-> Fe+O2
D, Al+CuSO4-> Al2(SO4)3+Cu
Cho biết tỉ lệ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 9 tháng 2022-03-21T11:41:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2Ba + O_2 → 2BaO 
  Tỉ lệ 2:1:2
  2KClO_3 → 2KCl + 3O_2
  Tỉ lệ 2:2:3
  Fe_3O_4 + 4CO → 3Fe + 4CO_2
  Tỉ lệ 1:4:3:4
  2Al + 3CuSO_4 → Al_2(SO_4)_3 + 3Cu 
  Tỉ lệ 2:3:1:3
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. A, 2Ba+O2 -> 2Bao
  tỉ lệ : 2:1:2
  B, KClO3 -> KCl + 32 O2
  tỉ lệ : 1:1:1,5
  C, Fe3O4+4CO→3Fe+4CO2
  tỉ lệ : 1:4:3:4
  D, 2Al+3CuSO4Al2(SO4)3+3Cu
  tỉ lệ : 2:3:1:3
   ———————chúc bạn học tốt——————-
   # Trạm Phát Tín Hiệu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )