Hóa học Lớp 10: Hãy so sánh tính axit của các chất sau: H2SiO3, H3PO4, H2SO4. Giải thích. Biết Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16).

Question

Hóa học Lớp 10: Hãy so sánh tính axit của các chất sau: H2SiO3, H3PO4, H2SO4. Giải thích. Biết Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-04-13T12:43:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Ta có Si,P,S đều năm chùng 1 chu kì 3 , và 3 phân nhóm liên tiếp (IVA,VA,VIA}$
  $\text{Theo định luật tuần hoàn thì trong 1 chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân}$
  $\text{Thì tính axit tăng dần}$
  $\text{⇒Tính axit : H2SiO3<H3PO4<H2SO4}$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dựa vào số hiệu nguyên tử tăng dần thì tính phi kim cũng tăng dần Si (Z = 14)<P (Z = 15)<S (Z = 16), tính phi kim tăng dần cũng kèm theo tính axit tăng dần nên H2SiO3<H3PO4<H2SO4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )