Hóa học Lớp 10: xác định số oxi hoá của các nguyên tố, tìm chất khử, chất oxi hoá và viết các phương trình oxi hoá, quá trình khử trong pt phản ứng sau

Question

Hóa học Lớp 10: xác định số oxi hoá của các nguyên tố, tìm chất khử, chất oxi hoá và viết các phương trình oxi hoá, quá trình khử trong pt phản ứng sau:
P+O2-> P2O5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-06-19T10:22:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. PTHH: P + O_2 -> P_2O_5
  + Xác định số oxi hóa 
  $\mathop{P}\limits^{0}$ + $\mathop{O_2}\limits^{0}$ -> $\mathop{P_2O_5}\limits^{+5-2}$
  + Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.
  Quá trình oxi hóa:
  $\mathop{P}\limits^{0}$ -> $\mathop{P}\limits^{+5}$ + 5e
  Quá trình khử 
  $\mathop{O_2}\limits^{0}$  +  4e -> $\mathop{2O}\limits^{-2}$
  × 5  | $\mathop{P}\limits^{0}$ -> $\mathop{2P}\limits^{+5}$ + 5e
  × 4  | $\mathop{O_2}\limits^{0}$ + 4e -> $\mathop{2O}\limits^{-2}$
  4P + O_2 -> 2P_2O_5
   

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  hoa-hoc-lop-10-ac-dinh-so-oi-hoa-cua-cac-nguyen-to-tim-chat-khu-chat-oi-hoa-va-viet-cac-phuong-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )