Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d):y=2x-4 1) Xác định tọa độ các giao điểm A và B của (d) với hai trục Ox và Oy Vẽ (d) tro

Toán Lớp 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d):y=2x-4
1) Xác định tọa độ các giao điểm A và B của (d) với hai trục Ox và Oy Vẽ (d) trong mặt phẳng tọa độ Oxy
2) Tính chu vi và diện tích tam giác OAB
3) Tìm m để đường thẳng (dm): y=(m^2 -2)x + 2m -2m^2 song song với (d)
lời giải chi tiết vs hình vẽ nha

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )