Toán Lớp 9: So sánh: a, √26 + √5 và 7 b, √28 + √24 và √65

Toán Lớp 9: So sánh:
a, √26 + √5 và 7
b, √28 + √24 và √65

0 bình luận về “Toán Lớp 9: So sánh: a, √26 + √5 và 7 b, √28 + √24 và √65”

Viết một bình luận