Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Phân biệt đồ thị hàm số, hàm số và đường thẳng

Toán Lớp 9: Phân biệt đồ thị hàm số, hàm số và đường thẳng

Comments ( 1 )

 1. $#duyanhdeptry$ 

  Hàm số : Ta gọi y là hàm số của x nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x , với mỗi đại lượng x ta xác định được 1 đại lượng y tương ứng 
  Đồ thị hàm số : Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm M(x,y) trong mặt phẳng tọa độ Oxy sao cho x , y thỏa mãn hệ thức y = f(x)
  Đường thẳng : Là đường nối ít nhất 2 điểm M(x;y) của đồ thị 

  Chúc bạn học tốt~~
  Xin hay nhấttt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )