Toán Lớp 9: nếu sin a = 12/13 thì tan a bằng

Toán Lớp 9: nếu sin a = 12/13 thì tan a bằng

TRẢ LỜI

Viết một bình luận