Toán Lớp 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài (x+7) m chiều rộng là (x-5) m. Biết diện tích của mảnh đất là (x^2+5) m^2. Khi đó chiều dài mản

By Dương

Toán Lớp 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài (x+7) m chiều rộng là (x-5) m. Biết diện tích của mảnh đất là (x^2+5) m^2. Khi đó chiều dài mảnh đất là
Viết một bình luận