Toán Lớp 9: một nông dân dự định trồng một số cây rau vào một số luống rau . Nếu mỗi luốn trồng 9 cây rau thì 10 cây rau không có chỗ trồng . Nếu m

Toán Lớp 9: một nông dân dự định trồng một số cây rau vào một số luống rau . Nếu mỗi luốn trồng 9 cây rau thì 10 cây rau không có chỗ trồng . Nếu mỗi luống trồng 10 cây rau thì thừa một luống . Tính số luống rau và số cây rau người nông dân dự định trồng

TRẢ LỜI

 1. Gọi số luống rau và số cây ra người nông dân dự định trồng lần lượt là x và y ( điều kiện x,y€N*)

  Nếu mỗi luống trồng 9 cây rau thì 10 cây rau không có chỗ trồng nên ta có 

   9x+10=y 

  Nếu mỗi luống trồng 10 cây rau thì thừa 1 luống : 10(x-1)=y 

  Do đó ta có hệ phg trình :

  $\left \{{{9x+10=y} \atop {10 .(x-1)=y}} \right.$ <=>$\left \{ {{10x-10-9x-10=0} \atop {10x-10=y}} \right.$ <=> $\left \{ {{x=20} \atop {y=10.20-10}} \right.$ <=>$\left \{ {{x=20} \atop {y=190}} \right.$ 

  Vậy số luống rau dự định trồng là 20 luống số cây rau là 190 cây

  Trả lời

Viết một bình luận