Toán Lớp 9: Giúp mình với mấy bạn Bài 1: Rút Gọn Biểu Thức a) √0,49a ² (a<0) b) √x ³y * √xy ³ (x>0; y>0)

Toán Lớp 9: Giúp mình với mấy bạn
Bài 1: Rút Gọn Biểu Thức
a) √0,49a ² (a<0) b) √x ³y * √xy ³ (x>0; y>0)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   a) -0,7a
   b) x^{2}y^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  sqrt{0.49a^2}
  =sqrt{(0,7a)^2}
  =|0,7a|
  =-0,7a (vì a<0)
  b)
  sqrt{x^{3}y} * sqrt{xy^3}
  =sqrt{x^{3}y.xy^3}
  =sqrt{x^{4}y^4}
  =sqrt{(x^{2}y^{2})^2}
  =|x^{2}y^{2}|
  =x^{2}y^{2}

  Trả lời

Viết một bình luận