Toán Lớp 9: Để lên sân thượng của 1 ngôi nhà một tầng cao 3,8m, người ta dùng một chiếc thang dài 4m được đặt caao như hình vẽ. Hỏi cách đặt thang

By Hằng Anh

Toán Lớp 9: Để lên sân thượng của 1 ngôi nhà một tầng cao 3,8m, người ta dùng một chiếc thang dài 4m được đặt caao như hình vẽ. Hỏi cách đặt thang như vậy đã đảm bảo an toàn chưa? Biết thang ở vị trí an toàn cho người dùng khi thang tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 60 ddộ đến 75 độ
Viết một bình luận