Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho tam giác BDC vuông tại D, Góc B=30°, BC=7cm.Tính độ dài cạnh DC

Toán Lớp 9: cho tam giác BDC vuông tại D, Góc B=30°, BC=7cm.Tính độ dài cạnh DC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   CD =3,5cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \triangle BCD vuông tại D có :
  CD = BC . sin B (hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông)
  => CD = 7 . sin 30^o
  => CD = 3,5 (cm)

  toan-lop-9-cho-tam-giac-bdc-vuong-tai-d-goc-b-30-bc-7cm-tinh-do-dai-canh-dc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )