Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, góc C= 40 độ, BA= 6CM. Tính BC, AC

By Bích Hằng

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, góc C= 40 độ, BA= 6CM. Tính BC, AC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, góc C= 40 độ, BA= 6CM. Tính BC, AC”

 1. Áp dụng công thức tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, ta được:
  $+)\quad \tan C = \dfrac{AB}{AC}$
  $\Rightarrow AC = \dfrac{AB}{\tan C} = \dfrac{6}{\tan40^\circ}\approx 7,15\ cm$
  $+)\quad \sin C = \dfrac{AB}{BC}$
  $\Rightarrow BC = \dfrac{AB}{\sin C} = \dfrac{6}{\sin40^\circ}\approx 9,33\ cm$

  Trả lời

Viết một bình luận