Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A , có AC = 10cm , AB = 8cm , AH là đường cao . Tính BH , CH , AC và AH.

By Khánh Ngân

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A , có AC = 10cm , AB = 8cm , AH là đường cao . Tính BH , CH , AC và AH.
Viết một bình luận