Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm a) Tính BC góc B góc C b) Phân giác góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD c) Từ D kẻ DE v

By Việt Hòa

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm
a) Tính BC góc B góc C
b) Phân giác góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD
c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF
em cần gấp mọi người giúp em với ạ:((

2 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm a) Tính BC góc B góc C b) Phân giác góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD c) Từ D kẻ DE v”

 1. a)
  Áp dụng định lý Pitago:
  BC=AB2+AC2=62+82=10 (cm)
  tan⁡B=ACAB=86=43
  ⇒B^≈53,130
  ⇒C^=900−B^≈36,870
  b)
  Theo tính chất đường phân giác:
  DBDC=ABAC=68=34
  ⇒DBDB+DC=33+4
  ⇔DBBC=37
  ⇒DB=BC.37=307 (cm)
  DC=BC−DB=10−307=407 (cm)
  c)
  Tứ giác AEDF có 3 góc vuông: DEA^=DFA^=EAF^=900 nên AEDF là hình chữ nhật
  Mặt khác, vì D nằm trên đường phân giác góc A nên D cách đều AB,AC hay DE=DF
  Hình CN AEDF có 2 cạnh kề DE=DF nên AEDF là hình vuông.
  DE⊥AB,AC⊥AB⇒DE∥AC
  Áp dụng định lý Talet:
  DEAC=DBBC=37
  ⇒DE=37AC=247
  Vậy:
  Chu vi AEDF là: 4DE=967 (cm)
  Diện tích AEDF là: DE2=57649 (cm vuông)

  Trả lời

Viết một bình luận