Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao AD, BE, Cf cắt nhau tại H. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC. Gọi O là gi

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao AD, BE, Cf cắt nhau tại H. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC. Gọi O là giao điểm của EF và AD. Chứng minh rằng:
a, 4 điểm B, C, E, F cùng nằm trên 1 đường tròn
b, AE.AC = AF.AB và AI.AB = AK.AC
c, AD.CosBAC = AH.SinABC.Sin AC

TRẢ LỜI

Viết một bình luận