Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao AD, BE, Cf cắt nhau tại H. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC. Gọi O là gi

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao AD, BE, Cf cắt nhau tại H. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC. Gọi O là giao điểm của EF và AD. Chứng minh rằng:
a, 4 điểm B, C, E, F cùng nằm trên 1 đường tròn
b, AE.AC = AF.AB và AI.AB = AK.AC
c, AD.CosBAC = AH.SinABC.Sin AC

Comments ( 1 )

  1.  cho mình 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé

    toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-nhon-ba-duong-cao-ad-be-cf-cat-nhau-tai-h-goi-i-k-lan-luot-la-hinh-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )