Toán Lớp 9: cho tam giác ABC nhọn ( AB nhỏ hơn AC ). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN. a/chứng min

By Bảo Anh

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC nhọn ( AB nhỏ hơn AC ). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN.
a/chứng minh tam giác AMB = tam giác NMC
b/vẽ CD vuông góc với AB ( D thuộc AB ). So sánh ABC và BCN. Tính DCN
c/vẽ AH vuông góc BC ( H thuộc BC ). Trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA. Chứng minh BI = CN
Gíup em, em vote 5 sao
Viết một bình luận