Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hình thang vuông ABCD có A=B = 90 độ , AB = AD = 2cm, DC = 2√2cm. Tính độ dài đường chéo AC?

Toán Lớp 9: Cho hình thang vuông ABCD có A=B = 90 độ , AB = AD = 2cm, DC = 2√2cm.
Tính độ dài đường chéo AC?

Comments ( 1 )

 1. Kẻ D⊥BC tại E
  ⇒ AB = AD = DE = BE = 2 cm
  + Ta có : Áp dụng định lí pitago vào ΔDCE
  DE²+EC²=DC²
  ⇒ EC= √(DC-DE) = √(8-4) = √4 = 2 
  ⇒ BC = BE+EC=2+2=4
  + Ta có : Áp dụng định lí pitago vào ΔABC
         AC²=AB²+BC²
  hay AC²=2²+4² = 20
  => AC = √20 = 2√5 

  toan-lop-9-cho-hinh-thang-vuong-abcd-co-a-b-90-do-ab-ad-2cm-dc-2-2cm-tinh-do-dai-duong-cheo-ac

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân