Toán Lớp 9: Cho hàm số y=( m-3)x + 5 là hàm số bậc nhất khi

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=( m-3)x + 5 là hàm số bậc nhất khi

TRẢ LỜI

Viết một bình luận