Toán Lớp 9: Cho hàm số y= ( k -2 ) . x + k + 3 a) tìm k để đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 1;3 )

By Hải Ngân

Toán Lớp 9: Cho hàm số y= ( k -2 ) . x + k + 3
a) tìm k để đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 1;3 )

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho hàm số y= ( k -2 ) . x + k + 3 a) tìm k để đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 1;3 )”

Viết một bình luận