Toán Lớp 9: cho đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2) thì m có giá trị là

Toán Lớp 9: cho đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2) thì m có giá trị là

TRẢ LỜI

 1. Ta có đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2)
  Thay x=1 ; y=2 vào y= 2x+m-3 ta có 
  2 =2.1+m-3
  ⇔2 =2+m-3
  ⇔2 =m-1
  ⇔m=2+1
  ⇔m=3
  vậy m=3 thì đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2)

  Trả lời

Viết một bình luận