Toán Lớp 9: Cho diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được xác định bởi hàm số S=718.3-4.6t(trong đó S được tính bằng héc- ta, t tính bằng số năm

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 9: Cho diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được xác định bởi hàm số S=718.3-4.6t(trong đó S được tính bằng héc- ta, t tính bằng số năm kể từ năm 1990). Hãy tính rừng nhiệt đới vào các năm 1990 và 2010

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được xác định bởi hàm số S=718.3-4.6t(trong đó S được tính bằng héc- ta, t tính bằng số năm”

 1. vì t tính bằng số năm kể từ năm 1990
  mà đề bài yêu cầu tính rừng nhiệt đới vào các năm 1990 và 2010
  ⇒t=2010-1990=20(năm)
   thay t vừa tính vào S ta đc:
     S=718.3-4,6.20
       =2154 -92=2065(ha)
  Vậy S=2065 ha

  Trả lời

Viết một bình luận