Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một mảnh đất có dạng hình bình hành MNPQ với MN=30m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành MEFQ có diện tích lớn hơn diện

Toán Lớp 6: Một mảnh đất có dạng hình bình hành MNPQ với MN=30m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành MEFQ có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 155 m2 và NE=5M. Tính diện tích mảnh đất ban đầu?
giúp e với ạ….

Comments ( 1 )

 1. $\textit{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\textit{Phần đất mở rộng có diện tích 155$m^{2}$ chính là hình bình hành MEFP và hình bình hành này có cùng đường cao với hình bình hành MNPQ.}$
  $\textit{Do đó đường cao của hình bình hành MNPQ là:}$
  $\textit{155 : 5 = 31 (m)}$
  $\textit{Diện tích mảnh đất ban đầu là:}$
  $\textit{30. 31 = 930 ($m^{2}$)}$
  $\textit{Vậy diện tích mảnh đất ban đầu là 930$m^{2}$ }$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )