Toán Lớp 9: Cho điểm E thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính MN. Tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn tâm O cắt đường thẳng ME tại D. Kẻ OI vuông g

By Ái Linh

Toán Lớp 9: Cho điểm E thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính MN. Tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn tâm O cắt đường thẳng ME tại D. Kẻ OI vuông góc với ME tại I
a) CMR: tam giác MEN vuông tại E. Từ đó chứng minh DE.DM=DN^2
b) CMR: bốn điểm O I D N cùng thuộc một đường tròn
Giúp mik với ạ mik cần gấp.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho điểm E thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính MN. Tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn tâm O cắt đường thẳng ME tại D. Kẻ OI vuông g”

 1. a. Do  nội tiếp nửa đường tròn  có cạnh MN là đường kính.

   vuông tại E (định lý)  hay 

  Xét  vuông tại N (ND là tiếp tuyến của  tại N) có đường cao NE ()

   (hệ thức lượng trong tam giác vuông).

  b. Xét nửa đường tròn    (gt) ⇒∠OID=90

   vuông tại I ⇒ΔOID nội tiếp nửa đường tròn đường kính OD  (định lý)  (1)

  Có ND là tiếp tuyến của  tại N  (tính chất tiếp tuyến)

  ΔOND vuông tại N ΔOND nội tiếp nửa đường tròn đường kính OD (định lý)  (2)

  Từ (1) và (2) 4 điểm O; I; D; N cùng thuộc đường tròn đường kính OD.

  vote 5* ạ

  Trả lời

Viết một bình luận