Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh rằng sin2 alpha =2. sin alpha.cos alpha Giúp mình vs ạ mình cần gấpp

Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh rằng sin2 alpha =2. sin alpha.cos alpha Giúp mình vs ạ mình cần gấpp

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh rằng sin2 alpha =2. sin alpha.cos alpha Giúp mình vs ạ mình cần gấpp”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  theo đề bài ta có ta có:
  $sin2∝=sin(∝+∝)=sin∝cos∝+sin∝cos∝=2sin∝cos∝$
  để điều đó xảy ra thì $∝<45$
  vì giả sử nếu ∝=45 thì $sin2∝=sin90=1$
  còn$ ∝>45 $ thì ta sẽ sử dụng cung liên kết mà khi sử dụng cung liên kết thì nó sẽ quay về $∝ <45$ tức là điều kiện ban đầu nên ta chỉ có $∝<45$ 
  #X

Viết một bình luận