Toán Lớp 9: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25 cm. Tính độ dài AB BC ,và BD.

By Huyền Thư

Toán Lớp 9: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25 cm.
Tính độ dài AB BC ,và BD.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25 cm. Tính độ dài AB BC ,và BD.”

Viết một bình luận