Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25 cm. Tính độ dài AB BC ,và BD.

Toán Lớp 9: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25 cm.
Tính độ dài AB BC ,và BD.

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-9-cho-abcd-la-hinh-thang-vuong-tai-a-va-d-duong-cheo-bd-vuong-goc-voi-bc-biet-ad-12cm-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )