Toán Lớp 9: Bài 8 (1 điểm). Theo âm lịch thì do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng

Toán Lớp 9: Bài 8 (1 điểm). Theo âm lịch thì do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn). Do vậy, cứ sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng (tháng nhuận) để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết, là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Cách tính năm nhuận âm lịch như sau: Lấy số năm chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0; 3; 6; 9 ; 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận. Ví dụ: 2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3. 2015 không phải năm nhuận âm lịch vì 2015 chia cho 19 dư 1 a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định năm 1995 và 2030 có phải năm nhuận âm lịch hay không? b) Năm nhuận dương lịch là năm chia hết cho 4. Ngoài ra, Những năm chia hết cho 100 chỉ được coi là năm nhuận dương lịch nếu chúng cũng chia hết cho 400 (ví dụ 1600 là năm nhuận dương lịch nhưng 1700 không phải năm nhuận dương lịch). Trong các năm từ năm 1895 đến năm 1930, năm nào vừa là năm nhuận âm lịch vừa là năm nhuận dương lịch.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có 
  a)1995 : 19 = 105 ( dư 0 ) nên là năm nhuận âm lịch
  2030:19 = 106 ( dư 16 ) nên không phải là năm nhuận âm lịch
  b)từ 1895->1930 có những năm nhuận dương lịch là : 
  – 1896
  – 1904
  – 1908
  – 1912
  – 1916
  – 1920
  – 1924
  – 1928
  ( ở đây năm 1900 bị loại vì nó không chia hết cho 400 )
  ⇒ Từ năm 1895->1930 có năm vừa là năm nhuận âm lịch vừa là năm nhuận dương lịch là 
  1928 
  chúc bạn học tốt , nocopy

  Trả lời

Viết một bình luận