Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Bài 3(2,5đ): Cho hai hàm số y=3x và y=-x+2 a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Xác định hàm số bậc nh

Toán Lớp 9: Bài 3(2,5đ): Cho hai hàm số y=3x và y=-x+2
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định hàm số bậc nhất y=ax+b(a khác 0)biết rằng đồ thị của hàm số này cắt đường thẳng y=-x+2 tại một điểm trên trục tung và đi qua điểm A(1;3).
c) Tìm điểm thuộc đường thẳng y=-x+2 có hoành độ gấp 3 lần tung độ.
(làm dùm mình với ạ )

Comments ( 1 )

  1. b)1,⇔{a=2b≠3⇔y=2x+b
    Mà đồ thị cắt Ox tại hoành độ −2⇔A(−2;0)∈đths⇔−4+b=0⇔b=4
    Vậy đt cần tìm là 

    toan-lop-9-bai-3-2-5d-cho-hai-ham-so-y-3-va-y-2-a-ve-do-thi-cua-hai-ham-so-da-cho-tren-cung-mot

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa