Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có B= C. Tia phân giác BD và góc B và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OH ⊥ AC, OK ⊥ AB. Chứng minh a, ΔBCD= ΔCBE.

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có B= C. Tia phân giác BD và góc B và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OH ⊥ AC, OK ⊥ AB.
Chứng minh a, ΔBCD= ΔCBE.
b, BO=OC
c, OH=OK

Comments ( 1 )

 1. BD là tia phân giác của ∠B⇒∠B1=∠B2=$\frac{∠B}{2}$ 
  CE là tia phân giác của ∠C⇒∠C1=∠C2=$\frac{∠C}{2}$
  Mà ∠B=∠C
  ⇒∠B1=∠B2=∠C1=∠C2
  a,Xét ΔBCD và ΔCBE có:∠B=∠C (giả thiết)
                                        BC cạnh chung
                                        ∠B1=∠C2 (chứng minh trên)
  ⇒ΔBCD=ΔCBE (g-c-g) →BE=CD (2 cạnh tương ứng)
                                          ∠E=∠D (2 cạnh tương ứng)
  b, Xét ΔBOE và ΔCOD có: ∠B1=∠C1 (chứng minh trên)
                                           BE=CD (chứng minh a)
                                          ∠E=∠D (chứng minh a)
  ⇒ΔBOK=ΔCOD (g-c-g)
  c,Xét ΔBOK và ΔCOH có: ∠K=∠H=90′       
                                          ∠B1=∠C1 (chứng minh trên)
                                          OB=OC (chứng minh b)
  ⇒ΔBOC = ΔCOH (cạnh huyền, góc nhọn)
  #Hình vẽ có vài chỗ bị trượt ra ngoài nên bạn thông cảm nhá>.<
   @Liên
   

  toan-lop-7-cho-abc-co-b-c-tia-phan-giac-bd-va-goc-b-va-goc-c-cat-nhau-tai-o-tu-o-ke-oh-ac-ok-ab

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh