Toán Lớp 8: Vẽ hình đúng thôi nha Cho tứ giác ABCD có góc A= 120 độ; góc B =90 độ, góc ngoài tại đỉnh C = 120 độ

Toán Lớp 8: Vẽ hình đúng thôi nha
Cho tứ giác ABCD có góc A= 120 độ; góc B =90 độ, góc ngoài tại đỉnh C = 120 độ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Vẽ hình đúng thôi nha Cho tứ giác ABCD có góc A= 120 độ; góc B =90 độ, góc ngoài tại đỉnh C = 120 độ”

Viết một bình luận