Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức: A=2.|3x-2|-1

By Dương

Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức: A=2.|3x-2|-1
Viết một bình luận