Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x – 1)(3x+2)

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x – 1)(3x+2)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3x^2-x-2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(3x+2)
  =x(3x+2)-1(3x+2)
  =3x^2+2x-3x-2
  =3x^2-x-2 

 2. Mong bạn cho mình cảm ơn kèm năm sao và lời giải hay nhất ❤️
  toan-lop-8-thuc-hien-phep-tinh-1-3-2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai