Toán Lớp 8: `text{Phân tích đa thức thành nhân tử:}` `a (b^3 – c^3) + b (c^3 – a^3) + c (a^3 – b^3)`

By Tuyết Nga

Toán Lớp 8: text{Phân tích đa thức thành nhân tử:} a (b^3 – c^3) + b (c^3 – a^3) + c (a^3 – b^3)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `text{Phân tích đa thức thành nhân tử:}` `a (b^3 – c^3) + b (c^3 – a^3) + c (a^3 – b^3)`”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a(b^3-c^3)+b(c^3-a^3)+c(a^3-b^3)
  =a(b^3-c^3)-b[(b^3-c^3)+(a^3-b^3)]+c(a^3-b^3)
  =a(b^3-c^3)-b(b^3-c^3)-b(a^3-b^3)+c(a^3-b^3)
  =(a-b)(b^3-c^3)-(b-c)(a^3-b^3)
  =(a-b)(b-c)(b^2+bc+c^2)-(b-c)(a-b)(a^2+ab+b^2)
  =(a-b)(b-c)(b^2+bc+c^2-a^2-ab-b^2)
  =(a-b)(b-c)(c^2-a^2+bc-ab)
  =(a-b)(b-c)[(c-a)(c+a)+b(c-a)]
  =(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)

  Trả lời

Viết một bình luận